| loniow.pl |
OGŁOSZENIAPOMOC DLA UKRAINIY

KOMUNIKAT – ОГОЛОШЕННЯ

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

******

Нинішня ситуація на польсько-українському кордоні дає можливість різним видам злочинних угруповань, які прагнуть отримати швидкий прибуток, активізуватися, користуючись драматичною ситуацією людей, які рятуються від військової агресії та гуманітарної катастрофи. Війна та переміщення великих груп біженців вимагають особливої ​​уваги до проблеми злочинів та протидії патологічним настроям чи жорстокому поводженню з людьми. Зіткнувшись із цими специфічними загрозами, головна увага має бути зосереджена на групі дітей та жінок, які можуть відносно легко стати жертвами торгівлі людьми. Тому Офіс Президента Головного штабу прикордонної служби та Департамент міжнародних справ та міграції МВС та Міністерства внутрішніх справ спільно розробили змістовно та графічно листівку, адресовану громадянам України, які перетинають польсько-український кордон. У разі будь-якої підозри у торгівлі людьми громадяни України, як і всіх інших країн, можуть звернутися за допомогою до Національного інформаційно-консультаційного центру. Окрім залучення Польщі до надання всебічної допомоги Україні та її громадянам, слід також вжити заходів щодо розповсюдження матеріалів, пов’язаних із загрозою торгівлі людьми та привернення до неї уваги. Пропонуємо ознайомитися з підготовленим змістом та розповсюдженням доданих листівок. Посилання на сайт SG: https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

Wielkość czcionki
Kontrast