III Zjazd Zarządu Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP

20 listopada 2011 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach obradował III Zjazd Zarządu Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sandomierzu.

Delegaci podsumowali dotychczasowe działania zarządu i określili założenia oraz plan pracy na następną 5-letnią kadencję.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, dyplomów uznania zasłużonym strażakom. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Świętokrzyskiego odznaczyło Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa dh ks. Lecha Siekierskiego Diecezjalnego Kapelana Straży Pożarnej oraz dh Piotra Błasiaka Prezesa OSP Świniary.

Podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz ZOSP RP oraz działalność społeczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej otrzymali dh Mirosław Pawlak Poseł i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ryszard Żołyniak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Podziękowania przypadły także dla dh Szymona Kołacza Wójta Gminy Łoniów i dh Marka Bisztygi Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

W dalszej części jednogłośnie przegłosowano absolutorium dla ustępującego Zarządu i wybrano kandydatów do Zarządu Powiatowego OSP, kandydatów do komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego oraz kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast