II Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

9 listopada 2022 roku odbyła się II Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem olimpiady było  propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole oraz poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. 

Tegoroczna edycja etapu gminnego odbyła się na hali sportowej SP im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie, której gospodarzem było Publiczne Przedszkole w Łoniowie. Patronat honorowy nad etapem gminnym objął pan Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów. Do sportowej rywalizacji stanęły wszystkie przedszkola z terenu naszej gminy.

Olimpiadę zaingurowała wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach oddziału zamiejscowego w Sandomierzu pani Aneta Drypa, zapalając olimpijski znicz. Po prezentacji drużyn, przysiędze oraz rozgrzewce mali olimpijczycy przystąpili do rozgrywek. Konkurowali w czterech dyscyplinach:  bieg z pałeczką sztafetową, tor przeszkód, skok w dal oraz rzut woreczkiem. Zawody podzielone były na kategorię dziewcząt oraz chłopców. Nad zmaganiami drużyn czuwali sędziowie: Krzysztof Kucwaj, Anna Okoń, Paweł Skrok, Janusz Frańczak oraz Leszek Garas.

W trakcie rywalizacji nie zabrakło ogromnych emocji jak również dopingu a przede wszystkim dobrej zabawy. Sportowe konkurencje dały wiele radości dzieciom, które z wielkim zaangażowaniem brały w nich udział, pamiętając o tym, że najważniejsza jest dobra zabawa. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał medal i drobny upominek.

Zwycięska drużyna z Publicznego Przedszkola w Łoniowie będzie reprezentowała naszą gminę w drugim etapie – powiatowym, który odbędzie się 25 listopada w Samborcu.

Wielkie brawa dla wszystkich przedszkolaków za fantastyczną atmosferę w duchu sportowej rywalizacji!

Autor: Agnieszka Gach
Fot.: Marcin Maj

 

Wielkość czcionki
Kontrast