Gminne ćwiczenia obronne

Ładunek wybuchowy, ewakuacja szkoły, pościg policji za terrorystami, gaszenie pożaru, pomoc medyczna rannym. Na szczęście to tylko kilka elementów ćwiczeń jaki został zainscenizowany podczas Gminnych Ćwiczeń Obronnych 15 listopada 2019 r. w Gminie Łoniów.

„Kierowanie gminą w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnych w warunkach zagrożenia terrorystycznego” to temat scenariusza mającego na celu przygotowanie służb ratowniczych, pracowników urzędu, pracowników jednostek w tym szkół do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Chcieliśmy sprawdzić oraz udoskonalić współdziałania służb i instytucji podczas sytuacji kryzysowej – mówiła Krystyna Siedmiórka, inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania, kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Gminy w Łoniowie.

Ćwiczenia miały sprawdzić koordynację działań wszystkich służb przy zagrożeniu terrorystycznym, umiejętności w sytuacji kryzysowej oraz w praktyce założone procedury. Przebieg ćwiczeń pozwolił na przetestowanie różnych wariantów współpracy kilku instytucji, sposóbów reagowania na zagrożenia oraz wyciągnięcia wnioskówów umożliwiających udoskonalenie procedur stosowanych w sytuacjach kryzysowych.

Ćwiczenia na taką skalę były możliwe dzięki pomocy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowie oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łoniowie.

Wszystkim uczestnikom należy złożyć podziękowania za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast