Gmina Łoniów przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice”

Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz pragnie Państwa poinformować, iż Gmina Łoniów przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice”.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez szerokie zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni publicznej i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest dokumentem programowym, który umożliwi Gminie Łoniów odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności oraz przedstawicieli stowarzyszeń do aktywnego uczestnictwa w procesie opracowywania programu rewitalizacji.

Opracowanie dokumentu oraz jego przejęcie w formie uchwały przez Radę Gminy w Łoniowie umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na inwestycje o charakterze rewitalizacyjnym w ramach planowanego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Prosimy o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam potrzebnych informacji w tym wypełnienie i przekazanie anonimowej ankiety w której mogą Państwo zgłaszać propozycje potrzebnych inwestycji jako odpowiedź na identyfikowane problemy na terenie miejscowości Łoniów i Sulisławice.

Ankiety dostępne są również w Urzędzie Gminy Łoniów w Punkcie Obsługi (przy głównym wejściu do budynku urzędu). Swoje uwagi i propozycje można także zgłosić drogą mailową na adres rewitalizacja@go-fb.eu

Wszystkie zgłaszane ankiety, przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie LPR.

Ankiety, proszę zgłaszać do dnia 10 października 2016r. drogą elektroniczną – wysyłając załączony formularz na adres: rewitalizacja@go-fb.eu, bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie. Prosimy również śledzić stronę internetową oraz tablice ogłoszeń.

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Łoniowa!

Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości bądź sugestie zapraszamy do kontaktu z Wykonawcą opracowania firmą ”FRESH-BIZ” tel. 693 423 912, rewitalizacja@go-fb.eu

 

POBIERZ ANKIETĘ:

  1. Ankieta (Adobe Reader)
  2. Ankieta (MS Word)

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

 

 

 

 

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

fundusz

Wielkość czcionki
Kontrast