| loniow.pl |
EDUKACJA

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Łoniowie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowie realizuje się zaplanowane działania edukacyjne  w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno – przyrodniczej.  Sala nauk przyrodniczych w szkole została wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 20 000 zł. Edukacyjnym celem zadania jest organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej , kształtujących zainteresowania dzieci ekologią i ochroną środowiska oraz zaangażowanie do współpracy środowiska lokalnego.

Na szczególną uwagę zasługują działania edukacyjne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. Przy dużej kreatywności społeczności szkolnej, Rodziców i Urzędu Gminy w Łoniowie udało się zorganizować happening „Łoniowski Alarm Smogowy” i kampanię informacyjną przeciwko hałasowi
 w szkole.

 

Elżbieta Staszewska
Maria Chmielowiec

Wielkość czcionki
Kontrast