Bezpieczna woda

     Bezpieczna woda – to projekt edukacyjny,  realizowany  przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  w obiektach Targów-Kielce w  dniach 11-14.  04.  2016 r.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zagrożeniami,  jakie mogą się pojawić w przypadku   niewłaściwego  korzystania  z akwenów wodnych oraz zapoznanie z  zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom  poszkodowanym.

Uczestniczyła w nim  również  41 osobowa grupa uczniów  klas II Gimnazjum  w Zespole Szkół w Łoniowie

W pierwszej części uczniowie wysłuchali w prelekcji,  na temat ogólnych  zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpiecznego korzystania z kąpieli oraz zasad  reagowania  w sytuacji,  kiedy jest się świadkiem  zdarzeń zagrażających życiu i  zdrowiu  innych ludzi.

Druga część zajęć miała charakter  praktyczny. W jej trakcie  młodzież  pod opieką instruktorów WOPR mogła nie tylko poznać, ale  dotknąć i użyć  specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Dużym  zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z akcji resuscytacyjnej osób nieprzytomnych prowadzone oczywiście na manekinach (fantomach).

Niezwykłą atrakcją warsztatów był udział w spotkaniu-wywiadzie  z reprezentantami  Korony Kielce. Uczniowie mogli wysłuchać informacji piłkarzy o ich drodze do kariery sportowej, a także zadawać pytania  zawodnikom.  Na zakończenie piłkarze rozlosowali wśród uczniów-uczestników piłki z ich autografami.  Niestety, my nie mieliśmy szczęścia w tym  losowaniu.

Warto dodać, że udział  uczniów  w   projekcie był całkowicie bezpłatny,  łącznie z podróżą autokarem do Kielce i z powrotem, za co organizatorom dziękujemy.

 

Krzysztof Paradysz

nauczyciel  Edukacji dla bezpieczeństwa

w  Gimnazjum w Łoniowie

Wielkość czcionki
Kontrast