Absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły, było głównym punktem obrad XXI sesji Rady Gminy Łoniów, które odbyło się 25 czerwca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Sesje Rady Gminy rozpoczęła minuta ciszy dla uczczenia pamięci zmarłej koleżanki, pracownika samorządowego, inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa i ochrony środowiska Ś.† P. Barbary Osemlak.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011, które poprzedziło zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu oraz pozytywnej opinii komisji rewizyjnej na temat wykonania budżetu.

Budżet Gminy za rok 2011 można podsumować następująco: dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 22 584 584,66 zł, a wydatki 22 376 090,63 zł. Budżet za 2011 r. został zamknięty nadwyżką w kwocie 205 494,03 zł. Na realizacje różnego rodzaju programów oraz inwestycji gmina pozyskała 1 941 599,33 zł z środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa.

Za tak wykonany budżet Rada Gminy Łoniów jednogłośnie opowiedziała się w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Łoniów – p. Szymonowi Kołaczowi.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast