| loniow.pl |
FUNDUSZE

Pożyczki dla firm MŚP

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju w Kielcach udziela przedsiębiorcom  z sektora MŚP preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Pożyczki z oprocentowaniem już od 0% (de minimis) można uzyskać na inwestycje mające na celu wzrost liczy przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi.

 

Oferta pożyczki skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki.

Warunki udzielania pożyczek są preferencyjne, a przedsiębiorca nie zapłaci prowizji za udzielenie pożyczki lub jej wcześniejszą spłatę. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej
i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, a zabezpieczenie uzależnione jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, zgodnie z Umową o Finansowanie Projektu dla Działania 2.6 ”Instrumenty Finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „”Konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Instrument Finansowy „Pożyczka dla MŚP” jest wdrażany przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP”.

 

Informacji udziela:

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4
tel. 41 36 00 280,
msp3@sfr-kielce.pl,   www.sfr-kielce.pl

Wielkość czcionki
Kontrast