Złote Gody

30 maja 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyła się niecodzienna uroczystość. 19 par małżeńskich z terenu Gminy Łoniów obchodziło jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

W gronie Jubilatów znaleźli się:

1. Milewski Jan i Marianna – Otoka
2. Nowak Tadeusz i Kazimiera – Otoka
3. Brodawka Stanisław i Marianna – Gągolin
4. Węder Stanisław i Bogusława – Łoniów
5. Bryła Zygmunt i Wacława – Wnorów
6. Dyl Jan i Marianna – Gieraszowice
7. Ciach Henryk i Stanisława – Gieraszowice
8. Stefaniak Marian i Irena – Gieraszowice
9. Dziuba Stanisław i Irena – Otoka
10. Adamczak Jan i Janina – Jeziory
11. Dziuba Marian i Stefania – Chodków Nowy
12. Pawłowski Jan i Zofia – Chodków Nowy
13. Reczek Stanisław i Janina – Jasienica
14. Borycki Lucjan i Marianna – Bazów
15. Wrona Władysław i Jadwiga – Bazów
16. Adamczak Stanisław i Stefania – Wnorów
17. Chmielowiec Stanisław i Marianna – Bazów
18. Machel Wacław i Julia – Wnorów
19. Rogala Jan i Władysława – Skwirzowa.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Z rąk Wójta Gminy p. Szymona Kołacza otrzymali okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

Gratulacje i życzenia złożyli również Z-ca Wójta – p. Andrzej Swajda, Przewodniczący Rady Gminy – p. Wiesław Kubicki i Kierownik USC – p. Anna Hara.

 

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast