Zielona Szkoła z PZS w Łoniowie

Mając na uwadze świadomość dużego znaczenia i wpływu edukacji łączącej w sobie walory społeczno – zdrowotne i dydaktyczno – wychowawczo – profilaktyczne, postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole wyjazd na Zieloną Szkołę do Krynicy Morskiej. Taka forma pracy z uczniami umożliwia kontynuację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, ale za pomocą innych metod niż w szkolnej ławie.

Nie trzeba przekonywać o zaletach zajęć w terenie. Należą one do najbardziej efektywnych form empirycznego poznawania środowiska przyrodniczego i zjawisk zachodzących w naturze.
W związku z powyższym w roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję uczestniczenia w wyjeździe na Zieloną Szkołę do Krynicy Morskiej.

zszkola15_3

Przygotowanie naszego wyjazdu, to przede wszystkim zaplanowanie tego, czego chcemy nauczyć, co chcemy pokazać i osiągnąć. Organizując wyjazd, uwzględniamy potrzeby i możliwości wszystkich uczestników. Spotykamy się z rodzicami, młodzież wraz z nauczycielami podejmuje działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Jest to przedsięwzięcie, które uwzględnia realizację projektów edukacyjnych, zajęcia sportowe, lekcje tematyczne; podejmujemy wiele działań z zakresu profilaktyki, zdrowia
i bezpieczeństwa. Ciekawej forma zaplanowanych zadań pomaga uczestnikom wyjazdu, ukształtować „zdrową” osobowość, umiejętność radzenia sobie z problemami i budowania pozytywnych relacji
z innymi ludźmi.

Zawsze chcemy zagospodarować wolny czas młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość dokonując właściwych wyborów, kształtując postawy otwartości i życzliwości wobec siebie i otoczenia. Dlatego też corocznie towarzyszą nam słowa Anthonego de Mella: „Wszyscy potrzebujemy tego samego, żeby móc żyć i wzrastać. Potrzebujemy ciepła, wody i powietrza. Potrzebujemy światła, miłości, pokoju i korzystnych warunków rozwoju naszych”.

Poprzez nasze „morskie wędrówki” otwieramy okna na świat, zaspokajamy ciekawość poznawczą, uczymy trafnej obserwacji, spostrzegania i obcowania z pięknem natury, patrzenia, słuchania i myślenia…

I. 12-18 maja 2013 r. Zielona Szkoła – Krynica Morska

Realizacja treści programu edukacyjno-wychowawczego : „W zgodzie z naturą” – najważniejsze działania:

· terenowe poznawanie krajobrazu, obszarów przyrodniczych, roślinności nadmorskich terenów;

· wycieczki do pobliskich miast i miasteczek, zwiedzanie znanych miejsc historycznych:

a) Gdynia: Oceanarium w Akwarium Gdyńskim, Skwer Kościuszki, żaglowiec szkolny „Dar Pomorza”;

b) Sopot: Molo, architektura nadbrzeżnych budowli;

c) Gdańsk: Starówka, architektura miasta;

d) Sztutowo – muzeum Stutthof;

e) Malbork – Muzeum Zamkowe;

f) rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.

· zaślubiny z morzem „Neptunalia”;

· rozgrywki sportowe, gry sprawnościowe pod hasłem „ Bądź jak mistrz sportu”;

· „Bursztynowe poszukiwania” – obserwacja wschodu słońca, poszukiwania bursztynu;

· „Piękno budzi nadzieję” – realizacja treści kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;

· konkursy tematyczne: „Oryginalne pozdrowienia znad morza”, „Karykatura wychowawcy”, „Budowle z piasku”;

· przedstawienie przez uczniów projektów edukacyjnych: : „Walory przyrodnicze „Zalewu Wiślanego”, ”Czy warto odpoczywać nad polskim morzem?”, „Historia i zabytki Trójmiasta”, „Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich”;

· spotkania podsumowujące dany dzień, ognisko integracyjne.

II. 24-31 maja 2014 r. Zielona Szkoła – Krynica Morska

Realizacja treści programu edukacyjno-wychowawczego : „Poznajemy polskie wybrzeże… – najważniejsze działania:

· terenowe poznawanie krajobrazu, obszarów przyrodniczych, roślinności nadmorskich terenów;

· poznawanie fauny i flory nadmorskiej;

· „Wpływ jodu na organizm człowieka” – kilkukilometrowy spacer wzdłuż plaży;

· Przystań rybacka – poznanie pracy rybaka;

· wycieczki do pobliskich miast i miasteczek, zwiedzanie atrakcji:

a) Sopot: Amfiteatr Opera Leśna – uczestnictwo w próbach wykonawców muzycznych TOP TRENDY 2014, spacer po sopockim molo i deptaku;

b) Gdańsk z przewodnikiem: Starówka, Archikatedra Oliwska, Park Oliwski, rejs statkiem na Westerplatte;

c) Malbork – Zamek Krzyżacki – udział w przedstawieniu „Światło i dźwięk”;

d) rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.

· rozgrywki sportowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry sprawnościowe pod hasłem

„ W zdrowym ciele, zdrowy duch;

· „Bursztynowe poszukiwania” – obserwacja wschodu słońca, poszukiwania bursztynu;

· „Nie przegraj życia” – realizacja treści kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;

· „Emocje pod kontrolą” – pogadanka profilaktyczna;

· konkursy tematyczne: „Serduszko dla mamy”, „Pozdrowienia znad morza”;

· spotkania podsumowujące dany dzień, ognisko integracyjne.

III. 23-30 maja 2015 r. Zielona Szkoła – Krynica Morska

 

Realizacja treści programu edukacyjno-wychowawczego : „Morskie wędrówki” – najważniejsze działania:

· warsztaty z ekologii – wycieczka na Wielbłądzi Garb – poszukiwanie stanowisk roślinności endemicznej;

· warsztaty bursztynowe „Błękit Bałtyku, Blask Bursztynu” – połów bursztynu, jego historia
i zastosowanie na przestrzeni wieków. Nocny połów bursztynów;

· wycieczki do pobliskich miast i miasteczek, zwiedzanie atrakcji:

· Sopot: Amfiteatr Opera Leśna – uczestnictwo w próbach wykonawców muzycznych SuperHit 2015, spacer po sopockim molo, ulicą Monte Cassino;

· Gdańsk – wycieczka z przewodnikiem, Stocznia Gdańska, rejs statkiem na Westerplatte;

· Malbork – Zamek Krzyżacki – nocne zwiedzanie „Poznaj zamek w nocnym świetle…”;

· rejs statkiem do Flomborka: Muzeum Mikołaja Kopernika, Wieża Wodna, koncert organowy
w Katedrze Archidiecezji Warmińskiej;

· zaślubiny z morzem „Neptunalia”;

· turnieje sportowe, gry sprawnościowe, terenowe pod hasłem „ Żyję zdrowo”;

· „Poszukiwania morskich skarbów” – obserwacja wschodu słońca, poszukiwania bursztynu;

· „Co dwie głowy, to nie jedna”, „Razem lepiej” – realizacja treści kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;

· „Z bezpieczeństwem na Ty”, „Emocje pod kontrolą” – pogadanki profilaktyczne;

· przedstawienie przez uczniów projektów edukacyjnych: „Krynica Morska i okolice”, „Trójmiasto-wizytówką polskiego wybrzeża”, „Nasze Morze Bałtyckie”;

· spotkania podsumowujące dany dzień, ognisko integracyjne.

zszkola15_2

Realizacja przedsięwzięcia jest doskonałą okazją do integracji całego zespołu, sprzyja wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel – uczeń, a wychowawcom daje możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, umiejętności, zdolności, predyspozycji czy też problemów. Przede wszystkim oderwanie od systemu klasowego umożliwia nauczycielom – wychowawcom poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyja ich otwartości, budowaniu wzajemnego zaufania i relacji.

Nauczyciele, jako organizatorzy, stale poszukują coraz to nowych, skuteczniejszych metod aktywizujących uczniów do działania, wyzwalając u nich motywację do uczenia się w każdych warunkach.

Ciekawa tematyka, różnorodność zadań i działań, działalność praktyczna, wspólnie spędzony czas, liczne atrakcje oraz kreatywność i chęć działania powodują, że nasze wyjazdy corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością w środowisku szkolnym i lokalnym. Dla wielu naszych uczniów uczestnictwo w Zielonej Szkole jest spełnieniem marzeń i może jedyną szansą wyjazdu nad polskie morze.

 

 

Wioletta Klimkiewicz

Anna Kucwaj

PZS w Łoniowie

Wielkość czcionki
Kontrast