Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulisławicach

Zadanie pod nazwą: “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulisławicach – Gmina Łoniów na potrzeby wsparcia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dofinansowane zostało ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Wartość zadania: 538 000,00 zł

w tym dotacja WFOŚiGW w Kielcach: 90 000,00 zł

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast