www.kluczdowiedzy.eu

Relacja z Projektu – www.kluczdowiedzy.eu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łążku.

Zajęcia koła “Myśląca główka” i „ Wesoła matma”

Uczestnicy kół usprawniali umiejętność logicznego myślenia. Różnorodność ćwiczeń na zajęciach gwarantowała zabawę i zrozumienie matematyki, uczyła efektywnego współdziałania w zespole i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Uczniowie podczas pracy w grupach mieli możliwość wzajemnie się wspierać, pomagać sobie, budować wzajemny szacunek wobec siebie i poczuć własną wartość przy rozwiązywaniu istniejących problemów matematycznych.Zajęcia miały również na celu zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematycznymi, ekonomicznymi i informatycznymi.Podczas zajęć wykorzystywano zakupione pomoce dydaktyczne, szczególnie tablice multimedialną. Zajęcia odbywają się również w pracowni informatycznej, gdzie pracowano z programem „Matlandia”, który pozwala uczyć się matematyki rozwiązując ciekawe gry dydaktyczne.

Zobacz zdjęcia w naszej GALERII

 

 

Zajęcia koła “Ogród doświadczeń”

Zajęcia skoncentrowane były wokół rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się kompetencji społecznych oraz inicjatywności. Uczniowie i uczennice doświadczalnie poznają prawa rządzące przyrodą oraz poznają pojęcia przyrodnicze na drodze samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Na wszystkich zajęciach wykorzystywano zakupioną tablicę multimedialną, mikroskopy, gry planszowe, multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Zobacz zdjęcia w naszej GALERII

 

 

Koło „The beściaki” „Bingo” i„Bingo Travel”

Podczas zajęć tych kół pogłębiano wiedzę z języka angielskiego za pomocą innowacyjnych metod, rozwijano samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętność współdziałania w grupie, doskonalono umiejętności komunikacyjne oraz motywowano do dalszej nauki języka angielskiego poprzez korzystanie z zakupionych pomocy dydaktycznych i tablicy multimedialnej. Uczestnicy podczas zajęć współdziałali i rozwiązywali twórcze problemy językowe, mieli możliwość wzajemnie się wspierać, pomagać sobie i budować wzajemny szacunek do siebie. Na zajęciach poznano również kulturę krajów anglojęzycznych i dokonywano porównań z kulturą Polski; kształtowano świadomość własnego dziedzictwa kulturowego i budowano tolerancję wobec innych kultur oraz rozbudzano i pogłębiano wiedzę i pasję związaną z językiem.

Zobacz zdjęcia w naszej GALERII

 

 

Koło „Caps lock”i “Młody informatyk”

Uczestnicy zajęć rozwijali umiejętność posługiwania się komputerem, pokonywali trudności w technikach pisania prostych tekstów, czytania, liczenia i rysowania oraz wyszukiwania i segregowania informacji. Nauczyciel dbał w szczególności o możliwość prowadzenia dyskusji przez uczniów, wysłuchał argumenty zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.Uczniowie rozwijali również umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym oraz odpowiednimi programami, które pozwoliły wesprzeć naukę liczenia, czytania, pisania i rysowania. Zakupione gry dydaktyczne i multimedialne były wykorzystywane podczas zajęć.

Zobacz zdjęcia w naszej GALERII

 

 

Koło „Bystrzaki” i „Pomysłowe ludki”

Uczniowie podczas zajęć doskonalili umiejętność uczenia się matematyki z elementami codziennej ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia również wspomagały rozwój inicjatywności, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych.Uczniowie nabywali również umiejętności nietypowego wykorzystywania urządzeń TIK. Poprzez stosowanie różnych metod nauczania pokazywano użyteczność matematyki w życiu codziennym. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły na prowadzenie ciekawych zajęć. Każdy z uczestników mógł wybrać dla siebie interesujące gry planszowe i multimedialne.

Zobacz zdjęcia w naszej GALERII

 

Wielkość czcionki
Kontrast