Warsztaty historyczne

Warsztaty historyczne w ramach Ogólnopolskiego Projektu poświęconego polskiemu ziemiaństwu – Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku przeprowadzone 8 lutego 2016 roku w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie.

W ostatnich latach obserwuje się bardzo duże zainteresowanie Polaków historią majątków ziemskich z pierwszej połowy XX wieku, o których pamięć, zwłaszcza w okresie Polski Ludowej, była mocno ,, uśpiona”. Jednak w wyniku przeobrażeń społeczno-politycznych po 1989 roku tematyka ta stała się ciekawa i na nowo podejmowana w dyskursie społecznym. Obecnie zajmuje ważne miejsce w edukacji.

Nasza szkoła prowadzi szereg inicjatyw o charakterze historyczno – regionalnym. Są to m.in. konferencje naukowe, działalność Koła Historyczno – Regionalnego ,,REGIONALIŚCI”, liczne konkursy i projekty. W ostatnim czasie młodzież gimnazjalna z Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie, przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu poświeconego polskiemu ziemiaństwu – Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku. Jego organizatorami są Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Głównym celem jest przywrócenie wspólnej pamięci o roli ziemiaństwa w polskiej historii.

W ramach tego właśnie przedsięwzięcia 8 lutego 2016 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty historyczne dotyczące polskiego ziemiaństwa. Podczas spotkania dr Marcin Chorązki (OBEP IPN w Krakowie) zaprezentował krótki wykład na temat – Wprowadzenie do badań elity społecznej, jakim było ziemiaństwo, natomiast Pani Karolina Żłobecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej przeprowadziła warsztaty reporterskie. Uczestniczyła w nich młodzież z naszego gimnazjum, jak również licealiści z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie wraz z opiekunami, Panią Justyną Pasternak, Panem Sławomirem Majem oraz Panem Janem Krupą.

W pierwszej części spotkania uczniowie mogli wysłuchać interesującego wykładu, uzupełnianego bogatą prezentacją na temat ziemiaństwa polskiego z początków XX wieku. Młodzież poznała losy ziemian, ich związek z życiem narodu oraz skutki, jakie wywarła na rodzinach ziemiańskich komunistyczna reforma rolna z 1944 roku.

Druga część spotkania, prowadzona przez Panią Karolinę Żłobecką, dotyczyła zasad przeprowadzania wywiadów ze świadkiem historii. Prelegentka podkreślała znaczenie tzw. historii mówionej, która jest bardzo ważna w poszukiwaniu przeszłości. Może ona wprowadzić wiele cennych informacji i być wiarygodnym źródłem historycznym.

Integracyjną częścią spotkania był wspólny poczęstunek oraz rozmowy na tematy historyczne związane z dziejami narodu.

Na zakończenie spotkania Renata Mazurkiewicz (nauczyciel historii) zaprosiła uczestników warsztatów na wycieczkę do neorenesansowej wilii, należącej niegdyś do rodziny hrabiów Moszyńskich, właścicieli ziemskich Łoniowa i przedstawiła losy tej rodziny kształtujące się na przestrzeni wieków aż do czasów II wojny światowej. Goście byli zachwyceni architekturą budynku, parkiem okalającym willę oraz pięknem Gminy Łoniów.

Warsztaty to tylko jeden z etapów projektu. Efektem finalnym będzie film fabularno – dokumentalny, nad którym obecnie pracujemy. Mamy nadzieję, iż zostanie on zauważony i doceniony w ogólnopolskim konkursie.

 

Koordynator projektu

mgr Renata Mazurkiewicz

nauczyciel historii w Zespole Szkół w Łoniowie

Wielkość czcionki
Kontrast