| loniow.pl |
EDUKACJA

VII Gminna Akcja Profilaktyczna

VII Gminna Akcja Profilaktyczna pod hasłem

„Profilaktyczny spacer – Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki

– inspirują, angażują, prowokują”.

 

Tegoroczna akcja miała nieco inny charakter, bowiem naszym celem było przeprowadzenie warsztatów edukacyjno – profilaktycznych w klasach V-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum we wszystkich szkołach w gminie Łoniów, przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki z gimnazjum w PZS im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie w okresie od 06.06. do 14.06.2016 r. Realizowany przez nas projekt był odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno – edukacyjnych w środowisku szkolnym. Program obejmował realizację następujących działań:

  • Rola lidera młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku społecznym” – wyposażenie liderów w podstawowe umiejętności społeczne i komunikacyjne, które pozwoliły skutecznie realizować zadania stojące przed nimi w projekcie. Nabycie wiedzy nt. profilaktyki uzależnień, problemów rówieśniczych, występujących zagrożeń we współczesnym świecie.
  • Opracowanie autorskiego scenariusza zajęć „Profilaktyczny spacer – Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki – inspirują, angażują, prowokują”.
  • Przeprowadzenie w ramach organizowanej akcji warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych  z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy – przeszkoleni liderzy wspierani przez pedagoga zrealizowali 2-godzinne zajęcia w każdej szkole w gminie. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia nt. profilaktyki uzależnień, problemów rówieśniczych, występujących zagrożeń we współczesnym świecie, skutecznej komunikacji, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, lepszego poznania siebie samego – swoich mocnych i słabych stron.

Nasi Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki w składzie: Wiktoria Błasiak (II b), Gabriela Grudzień (II b), Jakub Giza (III a) oraz Mateusz Bryła (III a), to prawdziwi profesjonaliści. Wykorzystując aktywne metody pracy z grupą, posiadaną wiedzę i umiejętności komunikacyjne, wzbudzili duże zainteresowanie niecodzienną formą zajęć oraz niesamowitą aktywność i zaangażowanie kolegów i koleżanek podczas warsztatów.

Działania realizowane w ramach akcji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i popularnością (wynika to m.in. z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych). Każdy odbiorca omawianych treści, zagadnień zyskał świadomość istoty wagi danego problemu i zagrożeń współczesnego świata.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Łoniów p. Szymona Kołacza oraz przewodniczącego GKRPA p. Marka Bisztygi za wsparcie i patronat nad VII Gminną Akcją Profilaktyczną .

Ponadto podziękowania składamy wszystkim uczestnikom akcji: uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół z gminy Łoniów za przyłączenie i zaangażowanie się do działań z zakresu profilaktyki.

 

Wioletta Klimkiewicz – pedagog szkolny

Wielkość czcionki
Kontrast