VI Pielgrzymka Samorządowców i Strażaków

pielgrzymka_sam12_3Już po raz szósty do Sanktuarium Maryjnego Ziemi Sandomierskiej przybyła Pielgrzymka Samorządowców i Strażaków.

14 października 2012 r. Parlamentarzyści i radni województwa świętokrzyskiego, wójtowie i starostowie z terenów powiatów – sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego, sołtysi, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, a także strażacy z kilkudziesięciu jednostek OSP, modlili się wspólnie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach.

Przybyłych gości na czele z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – p. Adamem Jarubasem powitali Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz i kustosz sanktuarium Ks. Kazimierz Sawościanik CR. Mszy św. z udziałem kilkuset samorządowców i strażaków przewodniczył biskup sandomierski J. E. Ks. Bp. Edward Frankowski. W homilii Biskup diecezji sandomierskiej mówił o znaczeniu samorządności w rozwoju gmin, powiatów, a tym samym całego kraju. Druhom strażakom dziękował za ofiarną służbę i bezinteresowną pomoc.

Dzień ten był również okazją do życzeń i podziękowań. Za świadectwo kapłańskiej posługi z życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w służbie Bogu i człowiekowi pamiątkowy grawetron na ręce J. E. Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego złożyli wójt gminy oraz Przewodniczący Rady – p. Antoni Szpak.

Za pomoc duchową i materialną w przywracaniu piękna Sanktuarium, za wspieranie rewitalizacji oraz renowacji świetności tego obiektu oraz za bezinteresowną pomoc wszystkim darczyńcom wyrazy wdzięczności złożył Prezes Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach – p. Kazimierz Szostak.

pielgrzymka_sam12_4Szczególne podziękowania, tytuł Honorowego Przyjaciela Sanktuarium za wszelkie działania na rzecz odnowy sanktuarium oraz statuetkę od Kapituły Stowarzyszenia otrzymał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – p. Adam Jarubas.

Podziękowania odebrali także Wójt Gminy Łoniów p. Szymon Kołacz oraz radny powiatu sandomierskiego i sekretarz gminy – p. Andrzej Swajda.

VI Pielgrzymkę Samorządowców i Strażaków zakończyło spotkanie integracyjne, na którym goście lub ich przedstawiciele otrzymali pamiątkowe proporczyki, a ciepły posiłek dla wszystkich przybyłych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie był miłym uwieńczeniem uroczystości.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast