Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie

01 lutego 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Łoniowie rozpoczął swoją działalność, placówka powstała w ramach projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie. Mimo, iż działamy już od kilku miesięcy uroczyste otwarcie i poświęcenie naszego Domu nastąpiło 9 września 2022 r. przy udziale władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Uroczystość otwarcia poprzedziło poświecenie budynku przez księdza   dr Bogdana Krempę proboszcza parafii Łoniów. Przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku, towarzyszyły przemówienia, podziękowania i  gratulacje oraz zwiedzanie pomieszczeń. Zwieńczeniem naszej uroczystości był krótki występ artystyczny Naszych Uczestników.  

Gospodarzami uroczystości był Pan Szymon Kołacz Wójt Gminy Łoniów i Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Agnieszka Czarnecka.  W uroczystościach wzięli udział m.in. Pani Marzena Okła – Drewnowicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Pani Ewa Kopolovets – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Kielcach, Pan Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Andrzej Swajda – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarz Powiatu Sandomierskiego, Pani  Katarzyna Słonina w imieniu Dyrektora  KOWR Jacka Tosia, Pan Paweł Niedźwiedź wicestarosta Powiatu Sandomierskiego, Pan Tomasz Huk – Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego, Pan Zdzisław Nasternak – Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Sandomierskiego, Pani Izabela Babiracka – Dyrektor PCPR w Sandomierzu, Pani Agnieszka Szczucińska- Dyrektor biura LGD w Sandomierzu, Pani Małgorzata Karasińska Przewodnicząca  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu, Pan Krzysztof Szaraniec Radny Powiatu Sandomierskiego, Pani Małgorzata Pyszczek zastępca wójta Gminy Łoniów, Pani Justyna Bartyzel Sekretarz Gminy Łoniów, Pani Joanna Szaraniec Skarbnik Gminy Łoniów, Pani Jolanta Grudzień Kierownik OPS Łoniów, Pan Marek Bisztyga Dyrektor GOK w Łoniowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola Pani Ewa Kubik i Pani Agnieszka Gach, Pani Ewa Dobrowolska Dyrektor BS w Łoniowie, Pani Zofia Żyła Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach, Prezes OSP Łoniów Pan Grzegorz Biela,  Księża o Edward Żakowicz Proboszcz i Kustosz Parafii Sanktuarium w Sulisławicach, Ks. dr Bogdan Krempa- proboszcz Parafii Łoniów, ks. Paweł Iska wikariusz Parafii Łoniów, Pan Artur Czekaj- Leśniczy Leśnictwa Zawidza, Radni i Sołtysi Gminy Łoniów,  Uczestnicy i ich rodziny oraz pracownicy ŚDS i pracownicy Urzędu Gminy Łoniów i OPS. List gratulacyjny na ręce pana Wójta Szymona Kołacza przesłał Pan Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes PSL.

Serdecznie dziękujemy, że razem mogliśmy przeżywać uroczyste otwarcie ŚDS w Łoniowie.

Nasz Dom tworzą  ludzie, którzy twierdzą, iż  jest to miejsce pełne radości, uśmiechu, współpracy, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które przyczynia się do budowy dobrych relacji, dając szczęście i poczucie wspólnoty. W naszej placówce działa szereg pracowni w tym  kulinarna, plastyczna,  komputerowa, muzyczna, gimnastyczna, florystyczna. Wszystkie zajęcia które odbywają się w placówce mają charakter celowy, zorganizowane są w taki sposób, aby  w realizację zaangażowani byli wszyscy uczestnicy.

Przez kilka miesięcy działalności możemy pochwalić się małymi sukcesami, w celu pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych powstało w naszej placówce stowarzyszenie – Łoniowskie Stowarzyszenie SZANSA, które już zdobyło pierwszy grant ze środków Działaj Lokalnie, nawiązaliśmy również współpracę z  Fundacją pod Dębem, gdzie będziemy realizować projekt Sieć Pokoleń -bezpieczny Senior online.  

Nasi podopieczni uczestniczyli w V biesiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu w konkursie ,,Mój region pędzlem malowany”. Obraz namalowany przez naszą Uczestniczkę zajął 2 miejsce.

W ramach zajęć historyczno regionalnych od początku istnienia ŚDS prowadzony jest wewnętrzy projekt pod tytułem ,,Dzielimy się historią”- zachować dla przyszłości, polegający na nagrywaniu z Uczestnikami naszego domu podcastów historycznych o tematyce regionalnej, które są cyklicznie zamieszczane na stronie internetowej ŚDS.

Prace wykonane przez naszych Uczestników zostały zaprezentowane i docenione na Gminnych dożynkach w Łoniowie , można je również podziwiać w siedzibie placówki, która jest otwarta dla każdego mieszkańca nie tylko Gminy Łoniów. ŚDS współpracuje z licznymi instytucjami Gminy Łoniów takimi jak szkoły, przedszkole, stowarzyszenia, instytucje kultury. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.

            Ponadto w placówce oferujemy uczestnikom:

    – poradnictwo psychologiczne

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym;

uzgadnianie terminów wizyt lekarskich,

  • poradnictwo socjalne;
  • ciepły posiłek;
  • systematyczne utrzymywanie kontaktu z rodziną uczestnika;

 Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 451 172 901, lub siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy – Łoniów 120; www: https://loniow.naszsds.pl/

Autor: Agnieszka Czarnecka
Fot.: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast