Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie

28 kwietnia 2016 r. to najważniejsza data w historii Publicznego Zespołu Szkól w Łoniowie. Po kilku latach starań nasza szkoła otrzymała upragnione imię. Patronem został prawdziwy autorytet – Święty Jan Paweł II – nie tylko wielki Polak, ale i jeden z najwybitniejszych ludzi epoki. To duchowy przewodnik, którego nauki docierały do wszystkich, krzepiły serca i poruszały sumienia. Jego słowa i czyny miały ogromny wpływ na losy Rzeczypospolitej, Europy i całego świata.

Podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10:00 Jego Ekscelencja Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej dokonał poświęcenia sztandaru, a w budynku szkoły tablicy, upamiętniającej to szczególne wydarzenie. Przekazał również na ręce pana dyrektora Krzysztofa Paradysza szczególny dar – różaniec, otrzymany od Ojca Świętego w Rzymie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej zespołu szkół. Po powitaniu zaproszonych gości dyrektor przedstawił zebranym uzasadnienie wyboru Patrona, po czym Przewodniczący Rady Gminy w Łoniowie – Pan Antoni Szpak odczytał uchwałę nadającą Publicznemu Zespołowi Szkół w Łoniowie imię Świętego Jana Pawła II. Z kolei nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, który po oddaniu honorów przekazał Go w ręce uczniów. Prowadzący zaprezentowali awers i rewers sztandaru. Przedstawiciele poszczególnych klas, nauczycieli i rodziców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił Wójt Gminy Łoniów – Pan Szymon Kołacz, który pogratulował trafnego wyboru Patrona i przybliżył społeczności uczniowskiej ważne fakty z 27- letniej posługi na Stolicy Piotrowej Wybitnego Rodaka.

Szczególnie ciepłe słowa skierowała do całej społeczności szkolnej Pani Małgorzata Kunowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Podkreśliła przyjazną więź łączącą od wielu lat obie szkoły, znakomitą współpracę i odczytała list gratulacyjny, przekazując go dyrektorowi wraz z pamiątkowym medalem Świętego Jana Pawła II wydanym z okazji kanonizacji.
Dwaj posłowie na Sejm RP VIII Kadencji z naszego okręgu – Kazimierz Kotowski oraz Marek Kwitek również wystosowali okazjonalne listy gratulacyjne.
W części artystycznej, uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny, którego mottem były słowa Ojca Świętego: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Podsumowano również szkolne konkursy: wiedzy, literackie oraz plastyczne, zorganizowane w związku z nadaniem imienia, w których licznie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Na zakończenie dyrektor – Pan Krzysztof Paradysz wyraził wdzięczność zebranym za przybycie na tę wyjątkową uroczystość, podziękował rodzicom, sponsorom i darczyńcom, jak również uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w to wielkie dzieło.

Źródło: PZS Łoniów

 

Wielkość czcionki
Kontrast