Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się 12 września w Kielcach. Powiat Sandomierski reprezentował wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW w Łoniowie, który na Powiatowym Święcie Plonów 29 sierpnia zajął I miejsce.

Dożynki rozpoczęła Msza św. w Bazylice Katedralnej sprawowana w intencji świętokrzyskich rolników. Po Mszy św. korowód z wieńcami wszystkich powiatów przeszedł na plac zamkowy, gdzie miał miejsce dożynkowy obrzęd.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wieniec z Gminy Łoniów znalazł się i w tym roku na podium, zajmując bardzo zaszczytne II miejsce. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym był na I miejscu i otrzymał tytuł najpiękniejszego wieńca województwa świętokrzyskiego, tym samym reprezentował Województwo na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie.        

KGW w Łoniowie za popularyzację kulturowych tradycji regionalnych otrzymało nagrodę pieniężną w kwocie 3000.00 zł.

 

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast