| loniow.pl |
EDUKACJA

Stypendium dla zdolnych 2022-2023

Kolejny już raz uczniowie osiągajacy bardzo dobre wyniki w nauczaniu oraz będący laureatami bądź finalistami  konkursów, olimpiadach, turniejów mogą wnioskować o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Łoniów za rok szkolny 2022-2023.

Uczniowie szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I – III),  oraz szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Uczniowie, aby otrzymać stypendium muszą być mieszkańcami Gminy Łoniów oraz muszą posiadać średnią z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za dwa semestry co najmniej 5,1 w przypadku uczniów szkół podstawowych, oraz 4,8 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych którzy dodatkowo mogą się pochwalić dodatkowymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Stypendium jest w formie pieniężnej i jest przyznawane w dwóch stopniach, I stopień- 1000 zł natomiast II stopień-400zł. To świadczenie jest wypłacane jednorazowo z lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, którzy są mieszkańcami Gminy Łoniów. Celem wypłaty stypendium jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, którzy posiadają znaczące osiągnięcia naukowe albo artystyczne.

Uczniowie, którzy spełniają powyższe wymogi mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium do 31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Łoniowie.

 

Uchwała Rady Gminy/Kryteria:

 
 
 
Wielkość czcionki
Kontrast