Środowiskowy Dom Samopomocy

W  Gminie Łoniów realizowany jest projekt pn.” Społeczeństwo bez barier  –  usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”.

W ramach tego projektu  zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Prace budowlane miały zakończyć się 31sierpnia 2021r , ale w trakcie prowadzenia prac – skuwania tynków i rozbiórki schodów zewnętrznych odkryto elementy architektoniczne, które zakwalifikowane zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków jako elementy zabytkowe, co wiąże się  z koniecznością sporządzenia nowego projektu budowlanego, który musi zostać uzgodniony z konserwatorem zabytków. W związku z wydłużeniem okresu prowadzenia prac budowlanych, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy rozpocznie się od stycznia 2022 roku.

Środowiskowy Domy Samopomocy, zwany inaczej ośrodkiem wsparcia będzie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, czynny przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie,  w którym osoby otrzymają częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Autor: Justyna Bartyzel

 

Wielkość czcionki
Kontrast