Sprzedawca z profesjonalną obsługą kas fiskalnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie w 2009 roku realizuje kolejny etap projektu systemowego „RÓWNOŚĆ SZANS” współfinansowany z EFS w ramach Priorytetu VII.

W bieżącym roku realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu. W związku z bardzo szerokim zainteresowaniem osób będących klientami pomocy społecznej kursem „Sprzedawca z profesjonalną obsługą kas fiskalnych” OPS ponownie zorganizował w/w kurs w miesiącach październik i listopad.

Udział w szkoleniu wzięło 16 beneficjentów ostatecznych. Skorzystali oni z bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji dzięki realizacji projektu systemowego pt. “RÓWNOŚĆ SZANS” do którego po raz kolejny przystąpił OPS w Łoniowie.

Uczestnicy kursu poznali obowiązki sprzedawcy, przepisy prawne dot. sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, wykonywali czynności kasjera i nabyli sprawności w obsłudze kas fiskalnych, obsługi komputera, programów biurowych oraz wyspecjalizowanych programów do fakturowania i księgowo rozrachunkowych.

Głównym założeniem kursu było:
-zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
-zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
-doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia,
-wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby.

Zajęcia prowadzone był przez profesjonalnych wykładowców w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Sandomierzu oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie – Centrum Kształcenia w Świniarach Starych.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast