| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Spotkanie w sprawie wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie

W dniu 24 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Łoniów odbyło się kolejne spotkanie w sprawie likwidacji wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie i zabezpieczenia przyległych do niego terenów.

piaseczno14_4W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Marzena Okła – Drewnowicz, Lucjan Pietrzczyk, Marek Kwitek, Marek Gos i Mirosław Pawlak oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki, Wiceminister Arkadiusz Bąk i Radca ministra Bożena Kita. Wojewodę święto-
krzyskiego reprezentował Leszek Papaj Pełnomocnik ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Ze strony samorządowej w spotkaniu uczestniczyli Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski, Wojciech Dzieciuch Wicestarosta Sandomierski oraz Edyta Marcinkowska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Stanisław Kraska Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Z ramienia Gminy Łoniów uczestniczyli Szymon Kołacz Wójt Gminy i Andrzej Swajda Sekretarz Gminy. W spotkaniu uczestniczyli również Norbert Mastalerz Prezydent Miasta Tarnobrzega i władze spółki Kopalnia Siarki „Machów” SA w likwidacji, Robert Niedbałowski i Witold Bochyński.

piaseczno14_3Celem spotkania było podjęcie inicjatywy, która spowoduje złożenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1160) i wpisanie do tej ustawy wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie, co zapewni środki finansowe na odpompowywanie wody z wyrobiska po roku 2015.

W trakcie spotkania posłowie zgodnie stwierdzili, że podjęcie takiej inicjatywy jest konieczne i podejmą się działań zmierzających do nowelizacji ustawy poprzez złożenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów.

W trakcie spotkania omówiono również możliwości docelowego rozwiązania zabezpieczenia terenów przyległych do wyrobiska poprzez budowę systemu odwodnieniowego. Kwestia ta, ze względu na złożoność i potrzebę zabezpieczenia dużych środków finansowych, będzie przedmiotem dalszych konsultacji i ustaleń. Podsumowując, należy stwierdzić, że cel spotkania został osiągnięty. Posłowie podjęli inicjatywę nowelizacji ustawy, tym samym pojawiła się realna szansa zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie poziomu wody w wyrobisku na bezpiecznym poziomie po 2015 roku.

Autor: Andrzej Swajda

Wielkość czcionki
Kontrast