Sport przeciw nałogom

W sobotę 23 listopada 2013 hala sportowa Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie gościła dzieci i młodzież z terenu Gminy Łoniów biorącą udział w zmaganiach sportowych w XIII Gminnym Turnieju w Tenisie Stołowym.

Ta tradycyjna już sportowa impreza organizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przebiegała pod hasłem „SPORT PRZECIW NAŁOGOM”. Honorowym Patronatem Turniej objął Wójt Gminy – Szymon Kołacz.

Do udziału w w/w turnieju Organizatorzy zaprosili:
– uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, młodzież sołectw, które od Komisji otrzymały stoły do tenisa stołowego, grupy parafialne, drużyny OSP, drużyny GOK, kluby sportowe.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji do Turnieju zgłoszono 94. zawodników.

Finał Turnieju rozegrano w następujących grupach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych – chłopcy,
– uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta,
– uczniowie gimnazjum – chłopcy,
– uczniowie gimnazjum – dziewczęta,
– seniorzy – kobiety,
– seniorzy – mężczyźni.

Nad sportowym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele w-f ze szkół z terenu gminy. W sportowej i zdrowej rywalizacji walczono o miano najlepszego i najlepszej w gminie. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Uczniowie szkół podstawowych – chłopcy
1. Sarzyński Kacper – PSP Łoniów,
2. Żugaj Marek– PSP Gieraszowice,
3. Cymer Emil – PSP Świniary,

Uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta
1. Błasiak Wiktoria – PSP Świniary,
2. Dziuba Aleksandra – PSP Łążek,
3. Grądziel Anna – PSP Łążek,

Uczniowie gimnazjum – chłopcy
1. Leśniak Jakub – P.G. Łoniów,
2. Piotr Dobrowolski – P.G. Łoniów,
3.Przemysław Paruch – P.G. Łoniów,

Uczniowie gimnazjum – dziewczęta
1. Kogut Ewelina – P.G. Łoniów,
2. Jankowska Alicja – P.G. Sulisławice,
3. Siudak Aleksandra – P.G. Łoniów,

Seniorzy – dziewczęta
1. Adamczak Aleksandra – Łoniów Kolonia,
2. Twaróg Karolina – Bazów,
3. Łagocka Martyna – Łoniów Kolonia,

Seniorzy – mężczyźni
1. Nowak Mateusz – Gieraszowice,
2. Cieśla Dominik – Łążek,
3. Bryła Ernest – Sulisławice.

Tak naprawdę, to wszyscy uczestnicy Turnieju okazali się zwycięzcami, bo udowodnili, że można żyć inaczej i bardzo pozytywnie spędzać swój wolny czas.

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani rzeczowymi nagrodami i posileni słodkim poczęstunkiem.

 

Autor: Marek Bisztyga

Wielkość czcionki
Kontrast