Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego

GMINA ŁONIÓW PARTNEREM W PROJEKCIE „Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”
Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Gmina Łoniów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

W ramach tego projektu w Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Kwota dofinansowania wynosi 1 721 809,00 zł natomiast wkład własny gminy będzie wynosił 182 000,00 zł.

Autor: Justyna Bartyzel

Wielkość czcionki
Kontrast