Spółdzielnia socjalna „Łoniowianka”

24 lutego 2014 r. w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu została podpisana umowa dotacyjna na utworzenie spółdzielni socjalnej „Łoniowianka”.

Spółdzielnia „Łoniowianka” powstała z inicjatywy Urzędu Gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie. Prace komunalne, remontowo-budowlane, ogrodnicze czy porządkowe na rzecz gminy oraz podmiotów prywatnych to tylko niektóre zadania jakie będzie realizować.

Spółdzielnia została utworzona z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym mającym trudności w znalezieniu zatrudnienia. Stanowić będzie instrument aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną marginalizację, a przede wszystkim będzie to instrument walki z bezrobociem.

W ramach projektu pod nazwą „W kierunku rozwoju spółdzielczości socjalnej” realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu spółdzielnia otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 20 tysięcy złotych na każdą zatrudnioną osobę – w sumie 100 tysięcy złotych.
Dodatkowo na pokrycie pierwszych kosztów prowadzenia działalności spółdzielnia otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości tysiąca złotych miesięcznie na każdego pracownika przez okres sześciu miesięcy.

Dotacja na rozpoczęcie działalności spółdzielni „Łoniowanka” pozyskana została z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast