| loniow.pl |
FUNDUSZE

Razem Bezpieczniej 2023 r.

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli czy organizacje społeczne. Jeżeli Policja i inne formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczniemy działać razem – możemy zbudować społeczeństwo bardziej stabilne. Wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności. Konieczne jest też zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo.

– Treść programu

– Informacje o programie „Razem bezpieczniej”: razembezpieczniej.mswia.gov.pl
 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w roku 2023 w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″

ogłoszenie o naborze
szczegóły naboru wniosków
formularz wniosku o dofinansowanie
formularz karty oceny formalnej projektu
karta oceny celu szczegółowego nr 1
karta oceny celu szczegółowego nr 2
RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wielkość czcionki
Kontrast