Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2020

Gmina Łoniów  przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid -19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na

rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

 

wspieraj-seniora-wytyczne-do-realizacji-programu-2-1603728826-1

 

Program – ZOBACZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast