Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów

nfog

OGŁOSZENIE

Realizacja “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032” w 2017, dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Na kwotę dotacji 21573,00 zł składają się

 

1)      środki WFOŚiGW w Kielcach – 8883,00 zł.  tj. – 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2)      środki NFOŚiGW w Warszawie – 12690,00 zł. tj. – 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania

 

Wielkość czcionki
Kontrast