Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów

Realizacja “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032” w 2018, dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Kwota dotacji to 25345,76 zł.

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – zł. 25345,76 tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki własne Gminy Łoniów – 25345,76 zł. tj. – 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast