Powiatowe Święto Plonów

30 sierpnia 2009 r. w Gminie Łoniów obchodziliśmy Powiatowe Święto Plonów. Zaszczytny obowiązek Starościny i Starosty Dożynek został powierzony: Pani Irenie Chmiel ze Złotej i Panu Michałowi Urbańskiemu z Trzebiesławic.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 11.30 zbiórką delegacji wieńcowych przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe i orkiestrę dętą przemaszerował do kościoła św. Mikołaja, gdzie pod przewodnictwem ks. kan. St. Zaręby, ks. Kustosza M. Mazura i ks. W. Gienieca odprawiona została uroczysta Dożynkowa Msza Święta. Udział w niej brali przedstawiciele władz powiatu, gmin, zaproszeni goście, pracownicy różnych instytucji, strażacy oraz mieszkańcy naszej gminy.

W trakcie mszy odbyło się przekazanie na ręce kapłana darów ofiarnych.

Po zakończeniu eucharystii korowód dożynkowy przemaszerował na stadion gminny, gdzie najpierw zostały poświęcone nowe budynki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, a następnie Starosta Powiatu Sandomierskiego – p. Stanisław Masternak, Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz oraz Starostowie Dożynek oficjalnie otwarli Powiatowe Święto Plonów w Łoniowie.

Głównym punktem dożynek było obtańczenie i ośpiewanie wieńców. Na scenie prezentowały się grupy ośmiu gmin powiatu. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zwyciężył wieniec z Gminy Wilczyce, który będzie reprezentował powiat sandomierski na Dożynkach Wojewódzkich. Wszystkie przygotowane wieńce były piękne i misternie wyplecione dlatego też otrzymały gromkie brawa.

Dożynki były także znakomitą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych rolników za ich trud i ciężką pracę. Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczeni zostali: Jan Baska i Józef Bryła z Koprzywnicy, Andrzej Gawron ze Starego Garbowa i Jerzy Wrzosek z Romanówki z Gminy Dwikozy, Zdzisław Gąsiorowski z Grabiny i Edyta Michta z Nawodzic z Gminy Klimontów, Stanisław Kozakiewicz z Łukawy z Gminy Wilczyce, Sławomir Pielecha z Jachimowic i Andrzej Piskor ze Skotnik z Gminy Samborzec, Mirosław Saniawa z Daromina z Gminy Wilczyce oraz Zdzisław Potyrak z Jasienicy i Bogusława Widanka z Wojcieszyc z Gminy Łoniów.

W powiatowych eliminacjach konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – przyjazna środowisku” zwyciężyli:
I miejsce- Jolanta i Grzegorz Szwagierczakowie ze Święcicy – Gmina Obrazów;
II miejsce – Katarzyna i Zbigniew Szymańscy z Wilczyc;
III miejsce – Bożena i Zdzisław Kiljasińscy z Czyżowa Plebańskiego – Gmina Zawichost;

Wyróżnienia: Małgorzata i Wojciech Chmiel z Kichar Nowych – Gmina Dwikozy, Bożena i Adam Cieciura ze Świniar – Gmina Łoniów oraz Elżbieta i Wiesława Bebło z Ryłowic – Gmina Samborzec).

Wyróżniono także „Matki Wsi” odznaczeniem przyznawanym przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – „Order Serca – Matkom Wsi”.

W trakcie uroczystości dożynkowych odbywały się m.in. loteria fantowa, wystawy maszyn rolniczych oraz płodów rolnych.

Gośćmi dożynek byli między innymi: wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba, eurodeputowany Czesław Siekierski, posłowie Marek Kwitek i Mirosław Pawlak.

Tegoroczną gwiazdą wieczoru był: zespół folkowy „Czeremszyna” i artystyczna grupa Lumen Noctis prezentująca „Taniec z ogniem. Pozostałą część zabawy dożynkowej do późnych godzin nocnych umilał zespół ALBI.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast