Podsumowanie Projektu pn ”Liderzy kooperacji”

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, odbyło się ostatnie spotkanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji podczas którego dokonano podsumowania  Projektu pn ”Liderzy kooperacji”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, oświaty , kultury, WTZ, ŚDS, policji oraz Stowarzyszeń.

Na wstępie głos zabrała Pani Justyna Bartyzel Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, która powitała wszystkich przybyłych na spotkanie.

Następnie Pani Edyta Salnikow – doradca  w Projekcie przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji Projektu na poziomie wojewódzkim.

Pani Justyna Bartyzel – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie  przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji Projektu na poziomie gminnym. Podziękowała przedstawicielom poszczególnych instytucji za przystąpienie do projektu oraz zachęcała do przystąpienia w kolejnym etapie Projektu pn „Liderzy Kooperacji” w 2019 roku.

Podczas spotkania uczestnicy Gminno -Powiatowego Zespołu Kooperacji otrzymali zaświadczenia  oraz certyfikaty dotyczące uczestniczenia w szkoleniach oraz pracach Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji. Wręczenia zaświadczeń   i certyfikatów dokonał Pan Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, który podziękował uczestnikom za udział w pracach Gminno- Powiatowego Zespołu Kooperacji.

Na zakończenie spotkania  głos zabrała Pani Marzena Bulińska – główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, która podziękowała wszystkim przedstawicielom za udział w Projekcie pn. ”Liderzy kooperacji”.

Wielkość czcionki
Kontrast