Podsumowanie Projektu “AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU”

rownosc_szans2012_4Kurs technologa robót wykończeniowych to druga i ostatnia część Projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu”, który zrealizowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych.

Podczas uczestnictwa w kursie słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności stosowania materiałów oraz technologii wykorzystywanych w budownictwie wykończeniowym.

rownosc_szans13_2W kursie tym wzięło udział 7 mężczyzn   z terenu gminy Łoniów. Beneficjenci poznali praktyczne zasady sztuki budowlanej. Nabyli umiejętności wykańczania powierzchni ścian, prac w zakresie robót malarskich, tynkarskich i podłogowych, a także pracy w zespole czy wykorzystywania dokumentacji budowlanej.

Projekt „AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII.

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz małej gastronomi, Florysta oraz Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych to propozycje kursów jakie OPS w Łoniowie przygotował dla mieszkańców gminy.

Ostatecznie Ośrodek zrealizował warsztaty z zakresu “Nowoczesnego sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz “Technologa robót wykończeniowych w budownictwie”, bo właśnie te cieszyły się największym powodzeniem i zainteresowaniem.

Walka z bezrobociem, wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz umiejętność aktywnego poruszania się po rynku pracy to główne cele projektu jaki realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

aktywni_przeciw_wykluczeniuPodsumowując, w zrealizowanych kursach udział wzięło 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku między 30 a 50 lat, które należały do grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, z nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem.

Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów i trenerów z poszczególnych dziedzin co dało gwarancję sukcesu całego projektu. Zajęcia praktyczne indywidualne i grupowe prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych: laptopa, projektora multimedialnego, ekranu, różnych typów kas fiskalnych, wizualizerów i innych. Uczestnicy otrzymali zestawy materiałów dydaktycznych, zapewnione mieli wyżywienie (ciepły posiłek i bufet), a ponadto objęci zostali wsparciem finansowym w postaci zwrotu kosztów za dojazdy na zajęcia, które odbywały się poza miejscem zamieszkania oraz ubezpieczeniem.

Liczymy, że udział w projekcie zwiększył szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji życiowej i pomoże uwierzyć w siebie i własne możliwości. Uzyskana w czasie warsztatów wiedza ułatwi Uczestnikom realizację planów, a przede wszystkim pozwoli na zdobycie pracy.

 

Autor: Marcin Maj

 

Wielkość czcionki
Kontrast