Podsumowanie I etapu Projektu “AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU”

rownosc_szans2012_4 rownosc_szans2012_3Walka z bezrobociem poprzez dostęp do wszelkiego rodzaju kursów zawodowych, wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz umiejętność aktywnego poruszania się po rynku pracy to główne cele Projektu realizowanego przez OPS w Łoniowie.

Projekt skierowany został do rodzin i osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, niemających możliwości zapewnienie warunków materialno-bytowych, a tym samym korzystających długotrwale z usług i wsparcia Ośrodka.

Docelowa grupa 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku między 30 a 50 lat z ogromnym zainteresowaniem wzięła udział w proponowanych kursach, przygotowanych w ramach tegorocznego Projektu:

• Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej

• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

• Kucharz małej gastronomi

• Florysta

• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych W pierwszym etapie Projektu udział wzięło 8 beneficjentów ostatecznych. Uczestnicy kursu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” poznali obowiązki sprzedawcy, przepisy prawne dot. sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, wykonywali czynności kasjera i nabyli sprawności w obsłudze kas fiskalnych, obsługi komputera, programów biurowych oraz wyspecjalizowanych programów do fakturowania i księgowo rozrachunkowych.

rownosc_szans2012_2Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie realizuje drugi etap Projektu do którego przystąpiło 7 mężczyzn z terenu Gminy Łoniów, którzy nabędą umiejętności jako „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych wykładowców w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Sandomierzu.

 

Autor: Marcin Maj

 

Wielkość czcionki
Kontrast