Podpisanie umowy

umowa21 sierpnia 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Kazimierz Kotowski podpisali z przedstawicielami świętokrzyskich gmin 33 umowy na kwotę dofinansowania 26,3 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa została zawarta także z Gminą Łoniów, którą reprezentowali Wójt Szymon Kołacz oraz Skarbnik Joanna Szaraniec.

Do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w marcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wpłynęło łącznie 82 wnioski. Po ocenie formalnej zostało ich 78 z kwotą dofinansowania 45,9 milionów złotych.

Limit środków tej jednej z ostatnich transzy z programu wynosi 26,3 milionów złotych. Ta kwota została rozdysponowana na 33 projekty, z czego 32 podpisane umowy dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, a jedna budowy, przebudowy, remontu, lub wyposażenia stałego targowiska

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

Wielkość czcionki
Kontrast