Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego

19 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2017 roku z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu.

W ramach tego zadania realizowane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia.

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej – jako operator projektu przeprowadzi lokalny konkurs grantowy zmierzający do wyłonienia realizatorów projektów. Konkurs skierowany będzie do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Łoniów. Wyłonione w wyniku konkursu projekty realizowane będą na terenie Gminy Łoniów.

 

Autor: Justyna Błasiak

 

Wielkość czcionki
Kontrast