| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Pieniądze na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów

Termomodernizacja szkół w Łoniowie, w Sulisławicach, Świniarach, Łążku i Gieraszowicach, remont remiz w Chodkowie Starym i Gieraszowicach oraz ośrodków zdrowia w Sulisławicach i Świniarach, na te obiekty użyteczności publicznej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył prawie 6 milionów złotych.

12 września 2017 r. Wójt Gminy Łoniów p. Szymon Kołacz  podpisał z Samorządem Województwa pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów złożony w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym”.

W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną źródła ciepła i instalacji c.o., zamontowane będą grzejniki z zaworami termostatycznym, budynki zostaną docieplone i otrzymają nową stolarkę drzwiową. Wszystkie zadania planowane do realizacji bezpośrednio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej i spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych  budynkach, a co za tym idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję CO2.

Łącznie zmodernizowanych będzie 10 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 12 740 m2.

Autor: Marcin Maj
foto: www.sejmik.kielce.pl

Wielkość czcionki
Kontrast