Pielgrzymka z Łoniowa do Sulisławic

21 sierpnia 2011 r. odbyła się 165 pielgrzymka parafii Łoniów do Sanktuarium w Sulisławicach.

Pielgrzymka jest wyrazem podziękowania mieszkańców za ocalenie wioski od choroby, jaka nawiedziła w XIX w. naszą okolicę, a jednocześnie możliwością powierzenia Matce Bożej Bolesnej własnych intencji.

W słoneczny poranek ok. godz. 7:30 pątnicy wyruszyli z pod kościoła parafialnego im. Świętego Mikołaja w Łoniowie.

Opiekę duchową nad ponad 400 osobową grupą pielgrzymujących sprawował Proboszcz Parafii Łoniów ks. kan. Stanisław Zaręba.

Pieśni Maryjne i modlitewny nastrój towarzyszyły pielgrzymującym do samych bram Świątyni, u których serdecznie powitał ich kustosz Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach ks. Mariusza Mazura CR.

Pielgrzymkę zakończyła Msza Święta celebrowana przez ks. kan. Stanisława Zarębę i ks. Mariusza Mazura CR.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast