Otwarcie pracowni edukacyjnej

Dnia 7 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gieraszowicach odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnej pracowni przyrodniczej, w której uczestniczyli Wójt Gminy Łoniów, dyrektor szkoły, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, oraz uczniowie. Nowe oblicze pracownia  zyskała  dzięki dotacji otrzymanej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego, pod nazwą ,, Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” i  Gminy Łoniów

Część oficjalna  uroczystości została poprzedzona wystąpieniem dyrektora szkoły, który przedstawił zebranym historię powstania pracowni oraz podziękował wszystkim, których wkład i zaangażowanie przyczyniły się do jej  funkcjonowania. Następnie głos zabrał wójt gminy, a młodzi przyrodnicy, w programie artystycznym  opowiedzieli o zagrożeniach ekologicznych  i sposobach ich przeciwdziałania.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przecięcie zielonej wstęgi,  zebrani przekroczyli próg pracowni  i  mieli okazję  osobiście ujrzeć miejsce, w którym uczniowie będą odkrywać tajemniczy świat przyrody i ekologii oraz  przekonać się, ile radości czerpią dzieci z kreatywnych metod. Uczniowie przeprowadzili kilka doświadczeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz doświadczyli ciekawych odkryć ze świata nauk przyrodniczych.

 

Źródło: PSP Gieraszowice

Wielkość czcionki
Kontrast