| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Ostatnia sesja Rady Gminy Łoniów

10 listopada 2010 r. na ostatniej Sesji Rady, Radni Gminy Łoniów zakończyli pracę w tej kadencji samorządu. Był czas na podsumowania i podziękowanie za pracę.

Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz oraz Przewodniczący Rady Gminy Łoniów – p. Wiesław Kubicki podsumowali kadencję Rady Gminy za lata 2006-2010.

Inwestycje unijne takie jak: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczali ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Stare i Świniary Nowe” , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie „Odnowa wsi” realizowany w miejscowościach Świniary Nowe, Wólka Gieraszowska, Chodków, Ruszcza Płaszczyzna oraz Program „Świętokrzyska Odnowa Wsi” w Świniarach Starych i Trzebiesławicach zapewnią mieszkańcom godne warunki mieszkaniowe oraz miejsca spotkań i rozrywki. W dwóch ostatnich latach zmodernizowano w znacznym stopniu infrastrukturę drogową z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pozwoliło to przebudować trzy duże odcinki dróg lokalnych: Świniary Stare – Jasienica, Łoniów – Trzebiesławice oraz Bazów – Wojcieszyce. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowane zostały drogi w Chodkowie Nowym, Chodkowie Starym, Sulisławicach oraz droga powiatowa przechodzącą przez wieś Świniary. W sumie zmodernizowano ok. 50 km dróg zapewniając tym samym mieszkańcom bezpieczny i wygodny dojazd do gospodarstw.

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej „Małej Ojczyzny” w ramach RPO WS wybudowane zostały kompleksy boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku, Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie oraz Publicznym Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
w Sulisławicach. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Świniary Stare realizowany jest program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Nowoczesne murawy do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, bieżnie i kort tenisowy to odpowiednie warunki dla rozwoju sprawności fizycznej. Zachęcą dzieci, młodzież i mieszkańców naszej gminy do aktywnego trybu życia. Idealne centrum zabawy i nauki oraz realizację podstawy programowej w interesujący sposób stworzą place zabaw „Radosna Szkoła” w miejscowościach Świniary Stare i Gieraszowice. Zajęcia prowadzone na tych obiektach uatrakcyjnią dzieciom czas spędzony w szkole.

Najlepszy komfort nauczania we wszystkich szkołach na terenie gminy zapewnią zmodernizowane w tym roku dzięki dofinansowaniu z PROW 2007 – 2013 systemy ciepłownicze wykorzystujące odnawialne źródła energii poprzez zastosowanie systemów solarnych i kotłów kondensacyjnych. Wszystkie Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łoniów przystępując do projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” nauką, zabawą i śpiewem wprowadziły uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Gmina Łoniów pamięta także o przedszkolakach. Przystępując do projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów”, utworzyła jeden oddział i trzy punkty przedszkolne. Pozwoliło to grupie 60 maluchów w wieku od 3 do 5 lat stworzyć doskonałe warunki do rozwoju osobowości i nabywania umiejętności społecznych. Projekty te pozwolą zwiększyć upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród najmłodszych mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.

Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt „Równość Szans” dał szansę mieszkańcom gminy na podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom ”Sprzedawca z profesjonalną obsługą kas fiskalnych” oraz kursom komputerowym realizowanym w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Łącznie ze szkoleń skorzystało ponad 300 mieszkańców gminy.

XLI Sesję Rady Gminy zakończyły życzenia, dyplomy oraz kwiaty.

sesjaos10_2

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast