ORLIK przy szkole w Świniarach

orlik2012_logo

Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Świniarach Starych – pod taką nazwą realizowano inwestycję budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2010.

Wartość zadania wyniosła 922 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 304 000,00 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki 304 000,00 zł.

orlik2010_2Szczegółowe dane ORLIKA:

* boisko piłkarskie o wymiarach 62×30 m
(pole gry 57×28 m ) o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa,

* boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach
32,1 x 19,1 m (pole gry 28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową,

* budynek zaplecza socjalne z toaletami i szatnią,

* oświetlenie terenu za pomocą 8 masztów oświetleniowych o wysokości 9 m.

orlik2010_1* zagospodarowanie terenu (ciągi komunikacyjne
i powierzchnia pod kontener na odpadki stałe, zieleń),

* ogrodzenie boiska, brama wjazdowa i furtka wejściowa.

Nowoczesna murawa do piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej to odpowiednie warunki dla rozwoju sprawności fizycznej. Zachęcą dzieci, młodzież
i mieszkańców naszej gminy do aktywnego trybu życia.

Wielkość czcionki
Kontrast