Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

21 zawodników z terenu naszej gminy wzięło udział w „Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, który odbył się 29 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Zadaniem trzyosobowych drużyn uczestniczących w Turnieju było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań z zakresu zasad dotyczących bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszych
i rowerzystów, sytuacji w ruchu drogowym oraz znajomości znaków drogowych oraz pokonanie specjalnie przygotowanego toru przeszkód.

W turnieju udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Łoniów.
W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali uczniowie z Publicznego Zespołu Szkół w Gieraszowicach, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszymi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Łoniowie. W kwietniu drużyny te, będą walczyły o zwycięstwo w powiatowych eliminacjach BRD, które odbędą się w Sandomierzu.

Organizatorem eliminacji gminnych „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, która była jednocześnie sponsorem nagród dla uczestników Turnieju. Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast