| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

23 kwietnia 2024 r. w naszej Gminie odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny. Patronatem honorowym Turniej otoczył Wójt Gminy Szymon Kołacz. Część teoretyczna odbyła się na auli widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, natomiast część praktyczna przebiegała na placu obok Urzędu Gminy. Do Turnieju zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Łoniów.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego;
2. propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria wiekowa 10 -12 lat i kategoria wiekowa 13 +. Uczestnicy Turnieju zmagali się w konkurencji teoretycznej – test wiedzy i test skrzyżowań oraz w konkurencji praktycznej – jazda rowerem – tor sprawnościowy. Zwycięską Drużyną, została Drużyna z PSP w Gieraszowicach. Zwycięzcy reprezentować będą naszą Gminę w eliminacjach powiatowych w Sandomierzu.

Uczestnicy Turnieju zmagali się w konkurencji teoretycznej – test wiedzy i test skrzyżowań oraz w konkurencji praktycznej – jazda rowerem – tor sprawnościowy. Zwycięska Drużyna, którą została Drużyna z PSP w Gieraszowicach, reprezentować będzie naszą Gminę w eliminacjach powiatowych w Sandomierzu.

Nad częścią merytoryczną Turnieju czuwali funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu: sierż. szt. Krzysztof Gruszka, sierż. szt. Mariusz Maciąg i mł.asp. Iwona Paruch.

Organizatorem Turnieju była GKRPA w Łoniowie, która też dla wszystkich uczestników Turnieju ufundowała nagrody.

Autor: Marek Bisztyga

 

Wielkość czcionki
Kontrast