| loniow.pl |
ROLNICTWO

OGŁOSZENIE

Rolnicy, którzy złożyli w okresie od 17.10.2022 r. do 12.01.2024 r. wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków gospodarczych proszeni są o dostarczenie:

  • Wniosku o transport i utylizację odpadów zawierających azbest,
  • Numeru umowy z ARiMR,
  • Potwierdzenia otrzymania dofinansowania na nowe pokrycie z ARiMR tj. potwierdzenie przelewu środków z ARiMR na rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

 

Powyższe informacje proszę przekazać do Urzędu Gminy pok. 26 osobiście najpóźniej do dnia 10 maja 2024 r.

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

Wielkość czcionki
Kontrast