| loniow.pl |
AKTUALNOŚCIKULTURA

Nie święci garnki lepią… pracownia ceramiczna

Już wkrótce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie swoje podwoje otworzy pracownia ceramiczna. Uroczyste otwarcie połączone z warsztatami dla dzieci zostało zaplanowane na 15 czerwca 2021 roku. Zajęcia toczenie na kole, tworzenia przedmiotów z gliny, wypalania, szkliwienia będą się odbywać cyklicznie od nowego roku szkolnego.

Pracownia będzie dostępna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Fachową opiekę nad pracownią będzie sprawować instruktor plastyk Zdzisława Drach. Praca z gliną pozwala uwolnić wyobraźnię i stworzyć unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu. Zajęcia z ceramiki otwierają nam wielowymiarowe odczuwanie świata, poprawiają koncentrację, rozwijają ekspresję plastyczną, wyobraźnie i uczą współdziałania w grupie. Jest to wspaniały sposób na wyrażenie siebie i odnalezienie swego miejsca w świecie sztuki.

Podopieczni pracowni będą uczyć się tworzyć przedmioty z gliny, zapoznają się z procesem technologicznym, metodami zdobienia oraz wypalania gotowych prac w piecu ceramicznym.

Zakup wyposażenia pracowni ceramicznej jest wynikiem pracy GOK-u w Łoniowie w Partnerskim Zespole Kooperacji Powiatu Sandomierskiego i Gminy Łoniów powołanym w ramach realizacji projektu „Liderzy Kooperacji”, także dofinansowania z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Jednym z działań zrealizowanych w ramach działań projektowych było utworzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie pracowni ceramicznej z zakupem pieca do wypalania gliny, koła garncarskiego, gliny, materiałów i innego wyposażenia pracowni. Sfinansowany został także II stopniowy kurs doszkalający w dziedzinie rzemiosła artystycznego „ Ceramika w edukacji artystycznej i terapii” uprawniający do samodzielnego prowadzenia pracowni ceramicznej dla pracownika GOK-u, który fachowo poprowadzi organizowaną pracownię.

Autor: Zdzisława Drach

Wielkość czcionki
Kontrast