New Education Forum w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniach 30.11 – 01.12.2015 roku dyrektor Krzysztof Paradysz wraz z grupą nauczycieli Gimnazjum Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie (Anna Jońca, Małgorzat Paradysz, Maria Chmielowiec, Wanda Stępińska, Wioletta Klimkiewicz) uczestniczyli w New Education Forum / Forum Nowej Edukacji pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy.

Organizatorem tego międzynarodowego wydarzenia była Fundacja Centrum Innowacyjnej Edukacji, działająca na rzecz rozwoju edukacji przez popularyzację nowoczesnych metod uczenia.

Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu zawdzięczają swoim absolwentom, laureatom konkursów przedmiotowych, a obecnie stypendystom Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Uczniowie, pamiętając o swoich byłych nauczycielach z gimnazjum, którzy pomogli im rozwinąć zainteresowania oraz do końca wspierali ich w uzyskaniu wymarzonego tytułu laureata, wytypowali ich jako swoich przewodników w realizacji życiowych celów.

We wrześniu 2015 r. pedagodzy otrzymali imienne listy od Prezesa Zarządu CIE, pani Joanny Bochniarz z zaproszeniem do wzięcia udziału w Forum Nowej Edukacji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W liście pani Prezes podkreśliła ogromne zaangażowanie łoniowskich nauczycieli we wsparcie młodzieży – stypendystów EFC, nazywając ich pedagogami z misją. Zwróciła uwagę, jak istotna jest ich troska o przyszłość uczniów, również w kontekście kariery zawodowej.

FNE to warsztaty, panele oraz networking, czyli efektywne nawiązywanie cennych kontaktów. Skierowane jest do wszystkich, którym na sercu leży przyszłość edukacji.

Podczas debaty zostały poruszone najistotniejsze kwestie związane z innowacyjnymi metodami nauczania, które mogą stanowić antidotum na problem niskiego poziomu motywacji własnych w procesie uczenia się, co negatywnie wpływa na zdolność do podejmowania decyzji przez młodych ludzi w sprawach przyszłych planów zawodowych.

Pierwszy dzień Forum przeznaczony był na warsztaty skierowane do dyrektorów szkół. Zaprezentowano im sposoby motywowania siebie i współpracowników, zasady budowania wizji pracy szkoły, modele współpracy z uczniami i instytucjami zewnętrznymi, w tym z samorządem lokalnym; techniki wprowadzania oceniania kształtującego w pracy dydaktycznej szkoły i znajdowania swoich mocnych stron. Zajęcia były prowadzone metodami warsztatowymi. Dyrektorzy pracowali w małych zespołach przez co mieli możliwość lepszej wymiany myśli i doświadczeń na omawiane tematy. Ponadto udział dyrektorów z różnych stron Polski pozwolił na szersze spojrzenie na sytuację szkolnictwa w Polsce. Dyrektorzy szkół pracowali również nad kartą wskazań zaproponowaną przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu MENTOR, która po dalszych pracach w gronie przedstawicieli przedsiębiorców i samorządów trafi do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

pzsloniow2

Te unikatowe warsztaty udostępniono tylko 120 dyrektorom szkół z całej Polski.

Drugi dzień NEF to międzynarodowa konferencja dla pedagogów, nie tylko z naszego kraju, ale również gości z USA, Austrii i Hiszpanii. Wtedy to podkreślono wagę roli, którą odgrywają nauczyciele w procesie rozwoju młodych ludzi, między innymi na przykładzie Polski i innych krajów. Poszczególne panele dotyczyły następujących zagadnień:

I.    DIAGNOZA: kto przychodzi na rynek pracy i czego mu brakuje, jak możemy wpływać na młodzież w ostatnim etapie edukacji.
II.    PRÓBY: motywacyjne metody pracy z uczniem, sprawdzone w już działających programach.
III.    ROZWIĄZANIE: jak sprawdzone, jeśli chodzi o potencjał motywacyjny, programy edukacyjne, wywodzące się biznesu lub organizacji pozarządowych, można i należy wprowadzać do szkół? Jaka jest w tym rola dyrekcji i nauczycieli?
IV.    POLSKIE PROPOZYCJE: jak rozbudzać wyobraźnię młodych ludzi? Jak wymieniać się sprawdzonymi metodami z zakresu neurodydaktyki i dlaczego?

Na zakończenie odbył się koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Fundusz ten od ponad 30 lat realizuje unikatowy w skali europejskiej autorski program wspierania w rozwoju najzdolniejszych uczniów polskich szkół. Umożliwia im kontakt z najwybitniejszymi ludźmi nauki i kultury oraz dostęp do laboratoriów, ośrodków badawczych, sal koncertowych i wystawienniczych. To więcej niż pieniądze – to prawdziwa pomoc w rozwoju.

Dzięki wsparciu Fundacji absolwenci – laureaci konkursów przedmiotowych łoniowskiego gimnazjum mają możliwość podejmowania wyzwań, a w przyszłości mogą stać się osobami, które jako społeczność uczynią Polskę mądrzejszą. Swoich nauczycieli z gimnazjum, w przeprowadzonych przez Fundację ankietach, nazywają mentorami, darzą zaufaniem, okazują wdzięczność za wskazanie dalszego kierunku kształcenia i zaliczają do tych, którzy tworzą realny postęp w oświacie.

O tym w podsumowaniu poinformowała Prezes Zarządu Centrum Innowacyjnej Edukacji pani Joanna Bochniarz, zapraszając na II New Education Forum, tym razem już nie do stolicy, ale do Brukseli w dniach 29 – 30 listopada 2016 roku.

 

Nauczyciele Zespołu Szkół w Łoniowie

– uczestnicy Forum Nowej Edukacji

Wielkość czcionki
Kontrast