| loniow.pl |
AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Nauczycielka naszej gminy Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Kobieta Kultury Ludowej

Pani dr Renata Mazurkiewicz została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Kobiety dla Polskiej Wsi” w kategorii Kobieta Kultury Ludowej organizowany przez MRiRW oraz Radę Kobiet w Rolnictwie. W dniu 3 października 2023 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa otrzymała tę wspaniałą nagrodę.

     Pani dr Renata Mazurkiewicz pochodzi z Gminy Łoniów. Od najmłodszych lat jest związana z tym regionem poprzez edukację i pierwsze lata swego życia. Po latach w charakterze nauczyciela powróciła do  Gminy Łoniów  i pracuje od 23 lat  w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Miłość i szacunek do polskiej wsi,  jak sama twierdzi,  zaszczepiła w niej mama, co w późniejszych latach pracy zawodowej zaowocowało licznymi inicjatywami społecznymi, kulturalnymi oraz  historycznymi.  

    Jednym z projektów jej autorstwa jest lokalna pastorałka pt. Łoniowska pastorałka. Utwór powstał w 2016 roku i jest muzyczną ilustracją czasów naszych przodków.  W 2018 roku, kiedy obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, Pani Renata postanowiła założyć zespół ludowy pt. Zespół Pieśni i Tańca ,, Czerwone Korale” działający w SP w Łoniowie. Celem zespołu jest kultywowanie tradycji regionu, prezentowanie starych pieśni i przyśpiewek ludowych oraz opracowywanie śpiewników ze starymi utworami, które udało się pozyskać i zachować od najstarszego pokolenia naszej gminy. Uczestnicy zespołu posiadają piękne ludowe stroje, których jest autorką, są ulubieńcami lokalnych i krajowych mediów. Zespół pięknie prezentuje się na każdej gminnej oraz regionalnej  imprezie. Brał udział w wielu uroczystościach,  m.in. w koncertach patriotycznych, jubileuszowych, diecezjalnych oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Ludowej Jawor u źródeł kultury. W bogaty repertuar zespołu wpisuje się również piosenka pt. Na jarmarku w Koprzywnicy, której autorką jest Pani Renata. Utwór opowiada o miłości krawca do pięknej dziewczyny Zosi. Jest to historia  jej dziadków, którzy  przed laty właśnie poznali się na jarmarku w Koprzywnicy. Pani Renata jest również autorką hymnu SP Łoniów.

Zespół Pieśni i Tańca  ,,Czerwone Korale” nagrał siedem utworów w Studiu Gram Radia Kielce. Piosenki stanowią  cenny element  promocyjny Gminy Łoniów.

Nauczycielka jest również autorką  konferencji historyczno-regionalnych  pt. Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne, odbywających się w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie. Są to spotkania z ludźmi kultury i nauki, z weteranami  II wojny światowej, samorządowcami oraz  lokalnymi artystami, którzy dzielą się swoją wiedzą z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Łoniów. Ponadto Pani Renata przez kilka lat prowadziła w placówce Szkolne Koło Historyczno – Regionalne „Regionaliści”.

Od 2016 r.  współpracuje  z  Polskim Towarzystwem Historii Mówionej. Od 2021 r. należy do Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego. W wolnej chwili pisze artykuły naukowe poświęcone  m.in.  relacjom społeczno- gospodarczym,  dziejom rodów ziemiańskich na terenie Sandomierszczyzny oraz historii Cudownego Obrazu Matki Bożej Sulisławskiej. Za pracę z młodzieżą  otrzymała szereg nagród i wyróżnień.

W ramach współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łoniowie opracowała autorski projekt pt. Dzielimy się historią / Zachować dla przyszłości. Celem tego projektu było nagrywanie podcastów  z uczestnikami ŚDS w Łoniowie, którzy przedstawiają  w swych opowieściach szereg wspaniałych historii o regionie i Gminie Łoniów.  Prowadząc lekcje artystyczne z uczniami opracowała autorski program do zajęć  z elementami wiedzy regionalnej.   Bardzo często przygotowywała inscenizacje dla mieszkańców Łoniowa, które cechował wysoki poziom zarówno artystyczny jak  też merytoryczny. Była  często zapraszana do komisji konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieloletnia praca, której celem było promowanie kultury ludowej  i historii regionu została zwieńczona napisaniem   pracy doktorskiej, w której wiele miejsca poświęciła  sztuce  ludowej naszych przodków, tak mocno wpisaną w kalendarz liturgiczny Kościoła Katolickiego. Zaprezentowane działania były jej własną inicjatywą, mimo licznych obowiązków związanych z pracą zawodową oraz powinnościami  rodzinnymi, znajdowała czas, aby zaszczepiać zwłaszcza w młodym pokoleniu,  miłość do Ojczystej Ziemi, przywiązanie do korzeni, dumę z tego, że pochodzimy ze wsi i możemy w dobie globalizacji zachować ten skarb, jakim jest kultura ludowa przekazana przez naszych przodków.    

     Tę nagrodę dedykuję mojej Małej Ojczyźnie – Gminie Łoniów.

 Dziękuję Panu Wójtowi Szymonowi Kołaczowi oraz Zastępcy Wójta Pani Małgorzacie Pyszczek  za zaufanie, poparcie  i rekomendacje, których mi udzielili przed przystąpieniem do konkursu. Dziękuję również Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Św. Jana Pawła II w Łoniowie Krzysztofowi Paradyszowi  za wieloletnią współpracę dla promocji kultury ludowej. Dziękuję również moim uczniom, z którymi praca   zawsze była  i jest dla mnie ogromną radością. 

                                                                          dr Renata Mazurkiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast