| loniow.pl |
EDUKACJAINWESTYCJE

Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Wójt Gminy Łoniów informuje ,że w 2022 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im Św. Jana Pawła II w Łoniowie otrzymała wsparcie w ramach programu Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025  

Środki finansowe pozyskane z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to 12000 przy udziale wkładu własnego w wysokości  3000 zł środki.

 

Podstawowym celem NPRC  jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli biblioteki szkolnej jako ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Środki finansowe pozyskane z NPRC to 12000 zł + 3000 zł środki własne.

 

Zakupiono książki do biblioteki: 398 egzemplarzy za kwotę 8000 zł. Zostały one wprowadzone na stan biblioteki, są opracowane i wypożyczane.

Zakupiono również elementy wyposażenia biblioteki: nowoczesny komputer, laserową drukarkę oraz Pakiet MS Office do zainstalowania na nowym sprzęcie komputerowym. Łącznie na kwotę 5000 zł.

W ramach realizacji zadań promujących czytelnictwo zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz materiały reklamowe. Łącznie na kwotę
2000 zł.

W ramach programu NPRC zorganizowano w ciągu roku szkolnego 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. spotkanie z krakowskim pisarzem dla dzieci i młodzieży – panem Wiesławem Drabikiem,
 2. planowane jest również spotkanie z lokalną pisarką – panią Zofią Kryszczyńską.

Biblioteka szkolna zorganizowała 5 projektów czytelniczych:

 1. a) „Robot – mój przyjaciel”: projekt przeznaczony dla klas I – VI SP, mający za zadanie przybliżyć postać i twórczość jednego z patronów roku 2022 – Stanisława Lema
 2. b) „Twarzoksiążka”: projekt przeznaczony dla klas VII – VIII SP, mający za zadanie sprawdzić kreatywność uczniów i stworzenie wspólnego portretu z wybraną pozycją książkową z księgozbioru szkolnego
 3. c) „# Podziel się książką z biblioteką szkolną” – projekt/akcja, w wyniku którego uczniowie dzielili się swoimi  prywatnymi zasobami książkowymi,
 4. d) „Co ja czytam w PSP im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie” – prowadzenie i moderowanie strony internetowej biblioteki szkolnej w przestrzeni wirtualnej Facebook’a,
 5. e) „Mała książka, wielki człowiek” – udział klasy I SP w ogólnopolskiej kampanii/projekcie, ukazującym korzyści wspólnego czytania z rodzicami.

Zrealizowano również 5 konkursów bibliotecznych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

 1. a) konkurs plastyczny na ilustrację do ulubionej baśni,
 2. b) konkurs wiedzy o baśniach i legendach,
 3. c) konkurs na najpiękniejszy strój bajkowy,
 4. d) konkurs na zakładkę do książki,
 5. e) konkurs na MEM promujący bibliotekę lub książkę.

W planach są kolejne projekty i konkursy, promujące bibliotekę szkolną i aktywne czytanie wśród dzieci i młodzieży.

Wielkość czcionki
Kontrast