| loniow.pl |
AKTUALNOŚCIKULTURA

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Gminy Łoniów 2024

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi. Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, ale także symbolem męki oraz odkupienia.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Gminy Łoniów byli Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie – ks. dr Bogdan Krempa.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat symboliki  i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, przekaz wartości i tradycji ludowej oraz integracja społeczności lokalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast