„Moja przyszłość moim celem”

 images

Od października bieżącego roku do końca czerwca 2017 w Szkole Podstawowej w Publicznym Zespole Szkół im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie realizowany jest projekt pt. „Moja przyszłość moim celem”.

      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, poddziałanie 8.3.2 ,, Wspieranie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”.

      Projekt zakłada rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów, dlatego realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse z przedmiotów: przyroda, matematyka, język angielski oraz rozwijające zainteresowania z informatyki. Ponadto prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego oraz z kompetencji społecznych.

Przewidziane są również szkolenia dla nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

       Zajęcia odbywają się tuż po lekcjach, a dla uczniów kończących je nieco później zorganizowane są odwozy do domu.

      W Szkole Podstawowej w Łoniowie w realizacji projektu uczestniczą niemal wszyscy uczniowie klas II-VI.

      O realizacji projektu będziemy jeszcze informować.

Wielkość czcionki
Kontrast